Dbbc-systeem voor de forensische zorg

Dbbc-systeem voor de forensische zorg

De website van de NZa is geheel vernieuwd. U vindt nu vrijwel alle voor u belangrijke informatie en documentatie op één plek. De documentatie over de dbc-systematiek en DIS wordt in de loop van 2018 aan de nieuwe NZa-site toegevoegd. Tot die tijd kunt u de documenten en tabellen nog op de oude manier via Werken met dbc’s downloaden. Ga voor deze downloads naar het downloadcentrum voor de forensische zorg.

Bekijk ook de vernieuwde website van de NZa. Hier vindt u ook informatie over de toekomstige bekostiging.