Dbbc-systeem voor de forensische zorg

Dbbc-systeem voor de forensische zorg

Op de in december 2017 vernieuwde website van de NZa vindt u vrijwel alle belangrijke informatie en documentatie. De documentatie over de dbc-systematiek en DIS wordt in de loop van 2018 aan de NZa-site toegevoegd. Tot die tijd kunt u de documentatie over forensische zorg nog via Werken met dbc’s downloaden. Ga voor deze downloads naar het downloadcentrum voor de forensische zorg.

Bekijk ook de website van de NZa. Hier vindt u ook informatie over de toekomstige bekostiging.