Dbc-systeem voor de ggz

Dbc-systeem voor de ggz

Op de in december 2017 vernieuwde website van de NZa vindt u vrijwel alle belangrijke informatie en documentatie. De documentatie over de dbc-systematiek en DIS wordt in de loop van 2018 aan de NZa-site toegevoegd. Tot die tijd kunt u de documentatie over de ggz nog via Werken met dbc’s downloaden. Ga voor deze downloads naar het downloadcentrum voor de ggz.

Bekijk ook de website van de NZa. Hier vindt u ook informatie over de toekomstige bekostiging.