Disclaimer

Deze website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen. De NZa aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade verband houdend met informatie op andere websites waarnaar wordt verwezen.

Copyright

De beelden op deze website zijn niet beschikbaar voor publiek hergebruik. Rechten kunnen zijn voorbehouden aan de respectievelijke eigenaars.

Gebruik logo

Wilt u het logo van de NZa ergens gebruiken? Neem dan eerst contact op met de NZa voor toestemming. Dit kan via huisstijl@nza.nl.