DBC-Informatiesysteem (DIS)

De NZa verzamelt gegevens over geleverde zorg in het DBC-Informatie systeem (DIS). Het DIS bevat dbc-gegevens over de zorg die zorgaanbieders in de ziekenhuiszorg, geriatrische revalidatiezorg, ggz en forensische zorg leveren en declareren. De NZa gebruikt deze gegevens voor de doorontwikkeling van de dbc-systematiek.

Privacy

Bij het beheer van deze data wordt de privacy maximaal gewaarborgd. De data die DIS van de zorginstellingen ontvangt, zijn door de instellingen zelf én door een externe partij versleuteld en niet te herleiden naar individuele patiënten of instellingen. Daardoor is in DIS niet na te gaan welke persoon het betreft. Wat resteert zijn slechts algemene gegevens.