Dbc-informatiesysteem (DIS)

Dbc-informatiesysteem (DIS)

De website werkenmetdbcs is over naar het documentenplatform (PUC) van de NZa. Op dit platform staan al alle regels en tarieven die de NZa vaststelt. Nu zijn daar ook de documenten voor de DIS-aanleveringen aan toegevoegd. U kunt voorlopig nog via het downloadcentrum de documenten voor DIS vinden. U wordt dan doorgelinkt naar het documentenplatform.

De website werkenmetdbcs blijft nog enige tijd bestaan, maar zal in de loop van 2019 komen te vervallen.

Kijk ook op de website van de NZa voor informatie over: