Dbc-informatiesysteem (DIS)

Dbc-informatiesysteem (DIS)

Op de in december 2017 vernieuwde website van de NZa vindt u vrijwel alle belangrijke informatie en documentatie. De documentatie over de dbc-systematiek en DIS wordt in de loop van 2018 aan de NZa-site toegevoegd. Tot die tijd kunt u de documentatie over DIS nog via Werken met dbc’s downloaden. Ga hiervoor naar het downloadcentrum voor DIS.

Kijk ook op de website van de NZa voor informatie over: