Eén loket voor de dbc-systematiek

DBC-Onderhoud en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn vanaf 1 mei 2015 één organisatie. We gaan vanaf die datum samen verder onder één naam, de Nederlandse Zorgautoriteit. Dat betekent dat er één loket is met alle kennis en voor al uw vragen over de financiering van de zorg: van prestatiebeschrijving tot vragen over dbc's. DBC-Onderhoud en de NZa zijn als één organisatie verantwoordelijk voor de uitgangspunten, de regelgeving en het beheer van het bekostigingssysteem van ziekenhuizen, geriatrische revalidatiezorg, geestelijke gezondheidzorg en forensische zorg.

Werken met dbc's

Deze site Werkenmetdbcs vervangt de site van DBC-Onderhoud. Alle vóór 1 mei 2015 gepubliceerde documenten en tabellen van DBC-Onderhoud blijven gewoon geldig en zijn te downloaden vanaf deze site.

DIS

Ook het DBC-Informatiesysteem (DIS) is vanaf 1 mei ondergebracht bij de NZa. De NZa borgt dat de DIS-gegevens betrouwbaar en veilig beheerd blijven en dat de dataleveranciers mogen vertrouwen op een passende dienstverlening.

Grouper

Ook na de transitie is de grouper beschikbaar voor alle zorgpartijen, waarmee de continuïteit van het declaratieverkeer ook in 2015 geborgd is. Vanaf 1 januari 2016 is de financiering en het beheer van de groupers niet meer publiek geregeld en heeft VECOZO het beheer van de groupers op zich genomen.

Infomateriaal

Infomateriaal overzicht

Agenda

Er zijn geen items gevonden

Agenda overzicht