Consumenteninformatie

Patiënten worden zich steeds bewuster van de kosten van de zorg. Hiermee klinkt ook de roep om inzichtelijke ziekenhuisrekeningen steeds luider. Patiënten willen graag al voordat ze behandeld worden weten hoe hoog de rekening voor hun zorg zal uitvallen, en na afloop of deze rekening ook echt klopt. Goede voorlichting over de kosten van de zorg is daarom van belang.

Informatie over zorg

Met de komst van de dbc-systematiek is er inzicht gekomen in de aard en kosten van de zorg die artsen aan hun patiënten leveren. Er is nu een verband tussen de prestatie die een ziekenhuis levert en de vergoeding voor een behandeling. Nu de systematiek een aantal jaren van kracht is, komt er steeds meer informatie beschikbaar. We weten nu wat de gemiddelde prijs is van het verwijderen van een moedervlek of van een zwaardere behandeling zoals een heupoperatie. Hiermee krijgen patiënten steeds beter inzicht in wat een logische prijs is voor de behandeling die ze in een ziekenhuis krijgen.

Duidelijke zorgnota

Voor alle behandelingen in ziekenhuizen of zelfstandige klinieken die vanaf 1 juni 2014 starten, krijgen patiënten een zorgnota die een stuk duidelijker is. Op de nota staan geen ingewikkelde codes meer. In plaats daarvan bevat de nota het specialisme van de behandelaar, de diagnose, de naam van de zorgaanbieder, de kosten en de zorgactiviteiten die zijn uitgevoerd.

Op de nota staat de prijs die een ziekenhuis in rekening brengt. Dit is overigens een gemiddelde prijs voor deze diagnose en behandeling; een gemiddelde dat kan afwijken van de individueel daadwerkelijk geleverde zorg. De nieuwe zorgnota is voor iedereen via de ‘mijn-omgeving’ van de zorgverzekeraar te raadplegen. Lees er meer over op www.dezorgnota.nl.

Inzicht in prijzen van zorg

De invoering van de duidelijke zorgnota maakt deel uit van de overheidsplannen om het kostenbewustzijn van mensen te verhogen en onjuiste declaraties zoveel mogelijk te voorkomen. In aansluiting hierop is er de site www.opendisdata.nl. Deze site geeft inzicht in de gemiddelde prijzen van alle ziekenhuisbehandelingen in Nederland. Daarmee krijgen patiënten een goede indicatie van de gemiddelde kosten van een behandeling.

Agenda

Er zijn geen items gevonden

Agenda overzicht