Open DIS-data

De site Open DIS-data biedt het meest volledige en actuele overzicht van diagnoses, zorgactiviteiten en gemiddelde verkoopprijzen van dbc-zorgproducten van alle Nederlandse ziekenhuizen en klinieken. De site toont alle behandelingen in ziekenhuizen, uitgesplitst naar medisch specialisme of zorgproduct.

Actuele openbare informatie

Alle Nederlandse ziekenhuizen en zelfstandige klinieken sturen hun behandeldata naar het DBC-Informatiesysteem (DIS), onderdeel van de NZa. Een deel van deze data is te raadplegen in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Open DIS-data maakt deze openbare data voor iedereen toegankelijk. De informatie wordt iedere maand geactualiseerd.

Voor iedereen relevant

De informatie is voor iedereen relevant. Zorgverleners kunnen hiermee met elkaar in gesprek over de aanpak van een bepaalde behandeling. Zorginstellingen kunnen hun eigen zorg vergelijken met de landelijke geleverde zorg. De informatie is ook nodig voor onderhandelingen tussen zorgverlener en zorgverzekeraar. Voor de overheid bieden de data ondersteuning bij het maken van beleidskeuzes. Ook geeft de site patiënten meer inzicht in de inhoud en prijzen van ziekenhuisbehandelingen.

Gemiddelde prijzen

Open DIS-data biedt consumenten een indicatie van de gemiddelde prijzen van een behandeling. Door de verhoging van het eigen risico hebben patiënten een steeds groter belang om ook op de prijs van een medische behandeling te letten.

Bezoek nu Open DIS-data >

 

Agenda

Er zijn geen items gevonden

Agenda overzicht