Dbc-pakket 2012

Het dbc-pakket 2012 betekende de introductie van de verbeterde dbc-systematiek onder de noemer DOT (Dbc's Op weg naar Transparantie). Deze DOT-systematiek is een grote verbetering ten opzichte van de dbc's.

Het pakket bevat onder andere een geheel gewijzigde productstructuur die is gebaseerd op het internationale diagnosesysteem ICD10. De ruim 30.000 dbc's zijn teruggebracht tot ongeveer 4400 dbc-zorgproducten.

Een andere vernieuwing is de introductie van de grouper. Deze internetservice leidt de zorgproducten automatisch af uit de geregistreerde zorggegevens.

U kunt in het linkermenu een release selecteren.