Dbc-systeem voor de ziekenhuiszorg

Dbc-systeem voor de ziekenhuiszorg

Werkenmetdbc’s over naar documentenplatform NZa

De website werkenmetdbcs is over naar het documentenplatform (PUC) van de NZa. U kunt voorlopig nog via het downloadcentrum voor de ziekenhuiszorg de dbc-releases vinden. U komt dan ook terecht in het documentenplatform.

Op het documentenplatform staan al alle regels en tarieven die de NZa vaststelt. Nu worden daar ook de documenten voor de dbc-registratie en de DIS-aanleveringen aan toegevoegd. De website werkenmetdbcs blijft nog enige tijd bestaan, maar zal in de loop van 2019 komen te vervallen.