Dbc-systeem voor de ziekenhuiszorg

Dbc-systeem voor de ziekenhuiszorg

Aankondiging: Werkenmetdbc’s over naar documentenplatform NZa

De website werkenmetdbcs gaat per 10 december over naar het documentenplatform (PUC) van de NZa. Tot die tijd kunt u de documentatie nog downloaden via het downloadcentrum voor de ziekenhuiszorg.

Op het documentenplatform staan al alle regels en tarieven die de NZa vaststelt. Nu worden daar ook de documenten voor de dbc-registratie en de DIS-aanleveringen aan toegevoegd. De website werkenmetdbcs blijft nog enige tijd bestaan, maar zal in de loop van 2019 komen te vervallen.