Zorgproductgroepen: totstandkoming

Hoe zijn de zorgproductgroepen tot stand gekomen?

Op basis van de ICD10-hoofdgroepen en subgroepen ('blokken') zijn dbc-diagnosegroepen gevormd. Daartoe zijn alle bestaande dbc-diagnoses vertaald naar ICD10-hoofdstukken en bijbehorende (sub)blokken, de zogenaamde ICD10-mapping.
De door de ICD10-mapping ontstane dbc-diagnosegroepen vormden de basis voor de indeling van het grootste deel van de trajecten in zorgproductgroepen (zpg). In een aantal gevallen zijn dbc-diagnosegroepen samengevoegd tot eenzelfde zpg n.a.v. de medische herkenbaarheid.
Daarnaast geldt voor een aantal pati├źntengroepen/trajecten dat zij in separate zpg's zijn geplaatst, de zogenaamde pre-MDC's.
Ook de Wbmv-zorg (Wet op de bijzondere medische verrichtingen), waarvoor geldt dat uitvoerende instellingen een vergunning moeten hebben aangevraagd alvorens zij de verrichting mogen uitvoeren, is in een vijftal aparte zorggerelateerde zpg's geplaatst.

In de Relatie Diagnose Zorgproductgroepen Tabel is per dbc-diagnose te zien in welke zpg deze 'hard' is ingedeeld. Echter, wanneer een traject bijvoorbeeld een Wbmv-zorgactiviteit bevat, dan is dit laatste bepalend voor de indeling in een specifieke zpg. Meer informatie hierover is te vinden in de Toelichting Relatie Diagnose Zorgproductgroepen Tabel.