Zorgproductenviewer

Wat is de zorgproductenviewer en hoe krijg ik toegang?

De zorgproductenviewer (zpv) is een website waarop een belangrijk onderdeel van de dbc-systematiek ziekenhuiszorg kan worden geraadpleegd, de declarabele dbc-zorgproducten. De zpv is feitelijk de productcatalogus van de systematiek. Het toont welke combinaties van zorg tot declarabele producten leiden en biedt daarnaast diverse gegevens over het dbc-zorgproduct zelf, zoals tarief, segment, of er sprake is van aanspraakbeperkingen, enzovoorts. Kortom, de zpv toont wat als processtap 'afleiden' gebeurt in de grouper.

De zorgproductenviewer is vrij toegankelijk en is hier te vinden. Op deze site vindt u ook een introductie over het gebruik van de zorgproductenviewer en in de verschillende onderdelen vindt u handleidingen die u vertellen wat u op een pagina ziet en wat u kunt doen.