Zorgtraject en subtraject

Wat is het verschil tussen zorgtraject en subtraject?

Wanneer een patiënt met een zorgvraag bij de medisch specialist komt, wordt in de dbc-registratie een zorgtraject geopend. Bij het zorgtraject worden alle uitgevoerde zorgactiviteiten (verrichtingen) vastgelegd die bij de patiënten in het kader van diagnostiek en behandeling zijn uitgevoerd. Een zorgtraject wordt geïdentificeerd door middel van het zorgtrajectnummer.

Gedurende het behandelproces kan op bepaalde momenten - die in de registratieregels zijn beschreven - de geleverde zorg worden gedeclareerd. De periode van een zorgtraject waarover de geleverde zorg is gedeclareerd, heet een subtraject. In een zorgtraject kunnen dus één of meerdere (seriële) subtrajecten worden onderscheiden.