2015: ozp en openen zorgtraject op dezelfde dag

Mag ik in 2015 een ozp los declareren als dit op dezelfde dag leidt tot het openen van een zorgtraject?

Met ingang van 2015 (RZ15a) komt de regel te vervallen dat een overig zorgproduct (ozp) niet los kan worden gedeclareerd als dit binnen één week leidt tot opening van een zorgtraject. In deze gevallen kan vanaf 2015 een ozp wel los gedeclareerd worden. Een ozp kan echter niet los gedeclareerd worden als op dezelfde dag een zorg/subtraject geopend wordt voor dezelfde zorgvraag. De zorgactiviteit maakt in dat geval deel uit van het zorg/subtraject met zorgtype 11.

Deze verduidelijking is opgenomen in RZ15b.