RZ17b-update SKION

Per abuis zijn in de release RZ17b onjuiste tarieven toegekend aan een aantal dbc-zorgproducten voor SKION.
De NZa levert een nieuwe tarieventabel waarin de tarieven van deze zorgproducten zijn gecorrigeerd.

Totaalbestand
U kunt het totaalbestand hier (21.93 MB) downloaden, of maak uw eigen selectie in het overzicht hieronder.

Prestaties en tarieven

Prestaties en tarievenPrestaties en tarieven