RZ17b

De RZ17b is een update van het dbc-pakket 2017. De update bevat alleen noodzakelijke correcties voor een goede werking van het systeem per 1 januari 2017 (onder andere wijzigingen in uitvalreductie). De ingangsdatum van de release is 1 januari 2017.

Regelgeving

In de circulaire zijn de belangrijkste wijzigingen in de regels voor het registreren en declareren toegelicht. Selecteer in de circulaire de optie uitgaande relaties (rechtsboven in het menu) om een overzicht van alle regelgeving te krijgen.

Totaalbestand

U kunt het totaalbestand hier (21.63 MB) downloaden, of maak uw eigen selectie in het overzicht hieronder.